Prototype Jawa 650 Legend. Foto Marcel Twickeler Jawa fabrieksmuseum Tynec nad Sazavou r

Prototype Jawa 650 Legend. Foto: Marcel Twickeler Jawa fabrieksmuseum Tynec nad Sazavo

 

De club voor motorrijders met een zwak voor Jawa motoren en Cz motorfietsen uit het voormalige Tsjechoslowakije. We bestaan in 2017 al weer 25 jaar en dat hebben we gevierd! Zie de foto- en videoverslagen elders op deze site. 25 jaar waarin we Jawa motor en Cz motorfans hebben voorzien van technische informatie, onderlinge raad en daad en veel contacten met andere Jawa Cz motorfans. Ook op deze website zit veel technische informatie over de Jawa motoren en de Cz motoren, maar alleen voor leden! In Nederland zijn er twee Jawa/Cz website’s. Déze en de website van Jelle van der Veen www.jawa.nl

Voor de duidelijkheid: de website van Jelle is niet de website van de Jawa/Cz motor Club.

 • FEHAC wens voor meerjarig schorsen nu ingewilligd

  Restauratie

  Meerjarig schorsen eindelijk mogelijk
  De RDW is tegemoet gekomen aan een al lang levende wens van de FEHAC om het

  meerjarig schorsen van de voertuigverplichtingen mogelijk te maken. Het meerjarig

  schorsen komt vooral van pas bij langdurige restauratie van voertuigen. Vanaf 1-1-2019

  kan, naast voor de tot nu toe gebruikelijke periode van 1 jaar, ook voor 2 jaar of 3 jaar

  schorsen gekozen worden. Het schorsen van een voertuig ouder dan 15 jaar kost

  voor 1 jaar € 24,10, voor 2 jaar is dat het dubbele dus € 48,20 en voor drie jaar kost het

  3x het eenjaarstarief: € 72,30. Voor een bromfiets is het € 11,10 voor 1 jaar, twee jaar

  € 22,20 en drie jaar € 33,30. 
  U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt. 

  Schorsing van een, twee of drie voertuigverplichtingen
  Met een schorsing worden de drie voertuigverplichtingen WA verzekeren, APK

  goedkeuren en  motorrijtuigenbelasting betalen voor de duur van de schoring opgeschort.

  Afhankelijk van de ouderdom van het voertuig kunnen een of twee van deze voertuigverplichtingen

  al vervallen zijn: er hoeft voor een voertuig van 40 jaar en ouder

  geen motorrijtuigenbelasting meer betaald te worden en als het voertuig APK plichtig was

  vervalt dat helemaal als het voertuig een datum eerste toelating heeft vóór 1-1-1960.

  Wat zonder schorsen altijd blijft is de plicht een voertuig WA te verzekeren.

  Blijven rijden tijdens een schorsing
  Het is in drie gevallen toegestaan om te rijden tijdens een schorsing. Allereerst mag dat

  als u toch de APK wil laten doen na afloop van de geldigheid van de vorige APK. Ook

  mag u naar een keuringsstation van de RDW rijden. Wel altijd met een afspraak-

  bevestiging op zak en zonder een leuke omweg te maken. De laatste uitzondering is dat

  met een verzekerd, en geschorst voertuig een evenement dat aangemeld is voor de

  Evenementenregeling bezocht mag worden (volgens voorwaarden Evenementenregeling).

  Altijd wel verzekerd blijven
  De meeste oldtimerverzekeraars kennen niet de mogelijkheid om hun polis te schorsen.

  Schorsen is ook niet handig met het oog op de drie situaties dat u mag blijven rijden.

  Een schorsing aanmelden en afmelden bij de RDW kost de verzekeraar ook geld en

  administratie en die ruimte zit er niet in de lage premie voor een WA-oldtimerverzekering

  Daarnaast blijven de risico’s van brand en diefstal bestaan en ook daarom is het

  verstandig om zeker ook het cascodeel van de verzekering te laten doorlopen.

  Einde schorsing: voertuigverplichtingen weer van kracht
  Na het einde van de schorsing herleven de voertuigverplichtingen en voor de APK en het

  verzekeren bent u zelf verantwoordelijk. De belastingdienst krijgt van de RDW een seintje

  dat er weer gereden gaat worden en weet u wel weer te vinden als er nog motorrijtuigen-

  belasting betaald moet worden. De RDW stuurt 6 weken voor afloop een waarschuwings-

  brief dat de schorsing er bijna op zit en dat u weer opnieuw moet

  schorsen of dat u uw WA-verzekering en APK weer op orde moet hebben.

   
 • JAWA nieuwsberichten op "Motornieuws"