Restauratie

Meerjarig schorsen eindelijk mogelijk
De RDW is tegemoet gekomen aan een al lang levende wens van de FEHAC om het

meerjarig schorsen van de voertuigverplichtingen mogelijk te maken. Het meerjarig

schorsen komt vooral van pas bij langdurige restauratie van voertuigen. Vanaf 1-1-2019

kan, naast voor de tot nu toe gebruikelijke periode van 1 jaar, ook voor 2 jaar of 3 jaar

schorsen gekozen worden. Het schorsen van een voertuig ouder dan 15 jaar kost

voor 1 jaar € 24,10, voor 2 jaar is dat het dubbele dus € 48,20 en voor drie jaar kost het

3x het eenjaarstarief: € 72,30. Voor een bromfiets is het € 11,10 voor 1 jaar, twee jaar

€ 22,20 en drie jaar € 33,30. 
U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt. 

Schorsing van een, twee of drie voertuigverplichtingen
Met een schorsing worden de drie voertuigverplichtingen WA verzekeren, APK

goedkeuren en  motorrijtuigenbelasting betalen voor de duur van de schoring opgeschort.

Afhankelijk van de ouderdom van het voertuig kunnen een of twee van deze voertuigverplichtingen

al vervallen zijn: er hoeft voor een voertuig van 40 jaar en ouder

geen motorrijtuigenbelasting meer betaald te worden en als het voertuig APK plichtig was

vervalt dat helemaal als het voertuig een datum eerste toelating heeft vóór 1-1-1960.

Wat zonder schorsen altijd blijft is de plicht een voertuig WA te verzekeren.

Blijven rijden tijdens een schorsing
Het is in drie gevallen toegestaan om te rijden tijdens een schorsing. Allereerst mag dat

als u toch de APK wil laten doen na afloop van de geldigheid van de vorige APK. Ook

mag u naar een keuringsstation van de RDW rijden. Wel altijd met een afspraak-

bevestiging op zak en zonder een leuke omweg te maken. De laatste uitzondering is dat

met een verzekerd, en geschorst voertuig een evenement dat aangemeld is voor de

Evenementenregeling bezocht mag worden (volgens voorwaarden Evenementenregeling).

Altijd wel verzekerd blijven
De meeste oldtimerverzekeraars kennen niet de mogelijkheid om hun polis te schorsen.

Schorsen is ook niet handig met het oog op de drie situaties dat u mag blijven rijden.

Een schorsing aanmelden en afmelden bij de RDW kost de verzekeraar ook geld en

administratie en die ruimte zit er niet in de lage premie voor een WA-oldtimerverzekering

Daarnaast blijven de risico’s van brand en diefstal bestaan en ook daarom is het

verstandig om zeker ook het cascodeel van de verzekering te laten doorlopen.

Einde schorsing: voertuigverplichtingen weer van kracht
Na het einde van de schorsing herleven de voertuigverplichtingen en voor de APK en het

verzekeren bent u zelf verantwoordelijk. De belastingdienst krijgt van de RDW een seintje

dat er weer gereden gaat worden en weet u wel weer te vinden als er nog motorrijtuigen-

belasting betaald moet worden. De RDW stuurt 6 weken voor afloop een waarschuwings-

brief dat de schorsing er bijna op zit en dat u weer opnieuw moet

schorsen of dat u uw WA-verzekering en APK weer op orde moet hebben.